Katten - atferd og velferd

av Bjarne O. Braastad

Katten. Atferd og velferd er en bok som gir deg den kompetanse du trenger for å gi katten et rikt liv sammen med deg. 
Du vil forstå katten din bedre, slik at dere kan utvikle et tettere sosialt bånd. 
Kunnskap gir trygghet, og når du kjenner kattens naturlige atferd og hvilke behov den har, og du forstår hvorfor katten biter eller gjør fra seg på teppet i stua, så kan du løse problemene – men fremfor alt, du kan hindre at de oppstår!
På denne siden finner du video- og lydressurser til boken.

Videoer:

KAPITTEL 2

KAPITTEL 9

1. Kattungens sanser

11. Hva kan vi gjøre med eierløse katter?
22. Kattens krav til levemiljø

2. Fødsel og forholdet mellom kattemor og kattunger

KAPITTEL 11

3. Kattungens atferdsutvikling fra 3 til 12 uker

12. Frykt og angst hos katter

4. Kattungens første tid i det nye hjemmet
KAPITTEL 3
21. Hvorfor er katter så ulike? Individvariasjon,
forskjeller i rase, alder, kjønn og miljø

13. Aggresjon hos katter

KAPITTEL 4

14. Hva kan du gjøre når katten biter?   

5. Hva betyr kattens mjau?

15. Når katten klorer på møbler og inventar

6. Kattens kroppsspråk

16. Urinmarkering hos katter

KAPITTEL 5

17. Kattens krav til kattetoalettet

7. Hunnkattenes sosiale atferd

KAPITTEL 12

8. Hannkattenes sosiale atferd

18. Kattens forhold til mennesket

KAPITTEL 6

19. Kattehold i borettslag

9. Katten som jeger

KAPITTEL 13
Hva kan katten bety for menneskets helse?

KAPITTEL 7

KAPITTEL 14

10. Kattens orienteringsevne

20. Hvordan få en velfungerende voksen katt?

Kattens lyder:
(klikk for å høre på kattens lyder.)

Maling

Mrrr

Miiiau

Miaaau 

Miaouuu

Uling

App for smarttelefoner: