Har du en bokidé eller et manus?

Vigmostad & Bjørke er alltid interessert i å motta manuskripter til vurdering. Vi utgir sakprosa og skjønnlitteratur i alle sjangre for barn, ungdom og voksne. VB er et åpent forlag som samarbeider tett med forfatterne. Vårt mål er å være grundige, raske og til stede, først i vurderingen av prosjekter, og siden i prosessen frem mot bokutgivelse.

Generelt om innsendte manus:
Vi har dessverre ikke anledning til å gi begrunnelser for alle avslag, eller gi tilbakemeldinger på manus som ikke blir utgitt. Om prosjektet eller manuset ikke er aktuelt for oss, vil du derfor som hovedregel ikke få noen nærmere beskjed. (I enkelte tilfeller innhenter vi og videreformidler uttalelse fra ekstern konsulent, men langt fra alle får det.) Vurderingstiden er normalt 6 uker. Vi returnerer ikke manus sendt inn på papir.

Skjønnlitteratur:
For alle skjønnlitterære tekster ber vi om at du sender et så fullstendig manus som mulig. Etter at du har sendt inn et manus, vil du motta en e-post som bekrefter at det er mottatt – vanligvis i løpet av et par dager.

Sakprosa: 
Til vurderingen av sakprosa-prosjekter trenger vi en kort presentasjon/prosjektbeskrivelse, gjerne en foreløpig innholdsoversikt og minst ett prøvekapittel.
Innsending av manus:
Manuskripter må være et worddokument, på norsk. Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer. 
Send manuskriptet per e-post.

Skjønnlitteratur for voksne: skjonnlitteratur@vigmostadbjorke.no 
Skjønnlitteratur for barn/ungdom: barnogunge@vigmostadbjorke.no
Sakprosa: sakprosa@vigmostadbjorke.no