Zelda La Grange

Zelda la Grange (f. 1970) blir i 1994 ansatt som maskinskriver på kontoret til president Nelson Mandela. I 1997 forfremmes hun til en av hans tre privat- sekretærer. Da han går av i 1999, følger hun ham videre. Fra2002 er hun fulltidsansatt på The Nelson Mandela Foundation. Hun arbeidet for Mandela gjennom 19 år, og bleetter hvert hans personlige assistent, inntil han døde i 2013

Bøker av Zelda La Grange