Stein Mortensen

Stein Mortensen (f. 1961) er utdannet mikrobiolog fra Universitetet i Bergen. Han arbeider som seniorforsker på Havforskningsinstituttet. Mortensen har skrevet flere bøker med særlig fokus på marinbiologi, økologi, fangst, oppdrett, produksjon og bruk av sjømat. Den siste utgivelsen er Østers! Fra 2017, skrevet i samarbeid med Arne Ronold, Fredrik Hald og Øystein Klakegg.

Bøker av Stein Mortensen