Sofie Caroline Nilsen

Sofie Caroline Nilsen

Sofie Caroline Nilsen er blogger, youtuber og kjent fra Paradise
Hotel og Bloggerne. Hun ble født i Tromsø i 1995.

Foto Steffen Fossbakk

Bøker av Sofie Caroline Nilsen