Rudolph Dirks

Rudolph Dirks var født i Tyskland, men vokste opp i Chicago. Han var bare 20 år da "The Katzenjammer Kids" kom på trykk for første gang i desember 1897. Etter annen verdenskrig overtok sønnen John Dirks gradvis å tegne serien, men signerte med farens navn inntil senior døde i 1968.

Bøker av Rudolph Dirks