Per Helge Genberg

Per Helge Genberg (f. 1959) er frå Lierne og bur i dag på Levanger. Han arbeider som byråkrat og bonde, og har hovudfag i nordisk språk og litteratur. Han har gjeve ut dei to sterke, lyriske bøker om utanforskapen i eigen barndom og ungdom – Finna kyrkjedøra i meg (2018) og Å bera nakne nyklar (2019). Hausten 2020 kjem den tredje, frittståande oppfylgjaren Og prosjekta skal bleikna.

Familie: mannen Øystein, mor Oddbjørg og sauene Ømjer, Phèdre, Øyfrid, Terna, Eivør, Shabana, Aylar, Wilhelmina, Ragna, Ingeborg, Jakobine og Hrafnheidur.

Bøker av Per Helge Genberg