Per Anders Todal

Per Anders Todal er journalist. For Fanden på flat mark. Historier frå Kviterussland (Samlaget 2009) fekk han svært gode meldingar

Bøker av Per Anders Todal