Knut Saanum

Knut Saanum

Knut Saanum (født 1962) er filosof og har mange års erfaring som underviser til ex.phil. Han er også skjønnlitterær forfatter.
Foto: Eigil Korsager.

Bøker av Knut Saanum