Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen (f. 1976) er SV-politiker. Hun har vært Stortingsrepresentant for Vestfold fra 2001-2013, og nestleder i SV fra 2012. Fra 2012-2013 var hun statsråd i Barne – Likestillings – og Inkluderingsdepartementet. Hun var tidligere tilknyttet kompetansenettverket Barns Beste og jobbet fra 2014 til 2016 i den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken.

I 2015 ga hun ut boken Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter, om vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn.

Bøker av Inga Marte Thorkildsen