Ida Therese Klungland

Ida Therese Klungland (f. 1991) er utdannet litteraturformidler og jobber som ungdomsskolelærer. I tillegg lager hun musikk under navnet idatherese. Cybjørg er hennes debut som forfatter. Hør på Cybjørg-EPen der du strømmer musikk, eller på www.idatherese.com. Klungland er oppvokst i Asker og bor i Oslo.

Foto Karina Rønning

Bøker av Ida Therese Klungland