Egil Svendsby

Egil Svendsby (f. 1956) kommer fra Modum. Han har vært redaktør av Sportsboken siden 2003, dessuten årboken Fotball i årene 2006-2008. Han er også forfatter av boken Gullfest i kollen, som han har skrevet sammen med Jan Holm.

Bøker av Egil Svendsby

Se alle