Derek Scrimgeour

Derek Scrimgeour har over 30 års erfaring som gjeter i Skottland og England, og enda lenger erfaring som gjeterhundfører. Han har også gjort det svært bra i konkurranser. Flere ganger har han representert England i den store Sheepdog International-konkurransen, hvor han også har vært finalist.

Bøker av Derek Scrimgeour