Daniel Cole

Daniel Cole (f. 1983) fra Bournemouth skapte internasjonal furore med krimdebuten Filledokka i 2017, den første boken i Filledokka-trilogien. Forfatteren er utgitt i 33 land. Han har jobbet som ambulansesjåfør og vært ansatt i dyrevelferdsorganisasjonen RSPCA, samt i sjølivredningsorganisasjonen RNLI. 

Bøker av Daniel Cole