Øystein Hellesøe Brekke

Øystein H. Brekke (f. 1977) har mastergrader i middelalderhistorie og internasjonal politikk. Han har vært involvert i flere prosjekter innenfor historieformidling. Til daglig arbeider han med oversettelse.

I 2016 ga han ut boken Knut Alvssons Krig, en ekte ridderfortelling fra en periode i norsk historie som ofte blir oversett og glemt. 

Bøker av Øystein Hellesøe Brekke