Festekontrakter. Sett av 4 kontrakter. 1 til fester. 1 til eier. 1 til ting
ISBN:
9788252926514
Utgivelsesår:

Festekontrakter. Sett av 4 kontrakter. 1 til fester. 1 til eier. 1 til ting

Last ned forsidebilde
Noen ganger kan forsidebilder med få detaljer resultere i små bildefiler, for eksempel 250 KB. Dette skyldes at JPG-komprimeringen er effektiv. Til tross for at bildefilen er liten, vil de likevel være skarpe nok på trykk! Last ned bildet og åpne det fullskjerm: Ser det skarpt ut på skjermen, vil det også bli skarpt på trykk.